Beranda

IJARAH MUNTAHIA BITTAMLIK

IMBT merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-bai dan ijrah muntahia bittamlik.

Al-bai merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa ( ijarah ) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa.